Energievisie Natuur & Milieu

40 gigawatt zonnepanelen in 2035

zonnepanelen40 gigawatt zonnepanelen, 3.000 extra windmolens en kolencentrales dicht. 90 procent van de woningen van het gas af. Deze maatregelen moeten volgens Natuur & Milieu voor 2035 genomen om in 2050 fossielvrij te zijn.

De maatregelen zijn onderdeel van de Energievisie 2035 die Natuur & Milieu deze week gepresenteerd heeft. Alle maatregelen zijn met kosten én opbrengsten (vermeden kosten) doorgerekend door Ecofys. De maatregelen leiden tot 95 procent duurzame elektriciteit, 67 procent CO2 reductie, 55 procent duurzame energie en 40 procent energiebesparing in 2035. De voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto 1,7 miljard euro per jaar op. Hierin zijn gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie niet meegerekend.

de benodigde energie kan in 2035 voor 95 procent Vrijwel alle geschikte daken worden in het plan van Natuur & Milieu bedekt met zonnepanelen wat moet leiden tot 40 gigawatt pv-vermogen. De organisatie zet niet in op zonneweides. Met de 40 gigawatt zonnepanelen kan jaarlijks zo’n 120 Petajoule aan energie opgewekt worden.

1.394 zonnepanelen voor IMpact Kampen

IMpact Kampen neemt met SDE+-subsidie binnenkort 1.394 zonnepanelen in gebruik. De zonnepanelen worden geplaatst door Zonnegilde. De zonnepanelen bij IMpact Kampen moeten jaarlijks 315.000 kilowattuur opwekken en 183.000 kilogram aan CO2 besparen. IMpact is een organisatie die maatschappelijk invulling geeft aan alles wat te maken heeft met werk in de regio Kampen en Dronten. Zo worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of tot een werkgever de gewenste arbeidsvaardigheden geleerd en aan werk geholpen.
Uit Solar Magazine

Zonnecarport circuit Assen

Eerste palen de grond in voor zonnecarport TT Assen

Op TT-Circuit Assen is men eindelijk aangevangen met de bouw van een zonnepark van ruim 5,5 megawatt met SDE+-subsidie. Het park wordt gevormd door 21.000 zonnepanelen die als carport voor motoren dienen.

Solar Magazine meldde vorig jaar maart al dat de kogel door de kerk was en TT Assen een zonnepark van 5,5 megawatt zou krijgen.

Lees meer: Zonnecarport circuit Assen