Als initiatiefnemer is Smelt Architecten vanaf het begin betrokken bij de opzet en uitwerking van het IBEX-concept

smelt huis


smelt pasfotoNaast nieuwbouw verzorgt Smelt-Architecten ook voor instellingen, ontwikkelaars, en beleggers onderhoud management. De ervaring uit onze onderhoudsadvisering worden door ons toegepast om onderhoudsarme en onderhoudsvriendelijke gebouwen te ontwerpen. In onze plannen spelen zinvolle milieuvriendelijke toepassingen een grote rol. Ook in het interieur dient dit naar voren te komen waarbij de logistiek een belangrijke rol speelt om een gebouw te optimaliseren zowel in oppervlak als uitvoering.